Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 4
İnfluenza aşısı sonrası Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi
Osman Tolga İnce *1 ,Nihal Olgaç Dündar *2 ,Ceren Karahan *3
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
2 Çocuk Nörolojisi Doçenti, Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Asistanı, İzmir, Türkiye
Guillain-Barré sendromu (GBS) hızlı gidiş gösteren, simetrik güçsüzlük ve arefleksi ile karakterize akut polinöroradikülopatidir. Enfeksiyon ajanları, cerrahi veya aşılanma hastalığın oluşumunu tetikleyebilir. Bu yazıda influenza aşılamasından üç hafta sonra başlayan güçsüzlük, merdiven çıkamama ve yürüme zorluğu ile başvuran on bir yaşında erkek olgu sunulmuştur. Nörolojik bakısında alt ve üst ekstremite proksimal kaslarında güçsüzlük, Gowers belirtisi ve kaybolmuş derin tendon refleksleri bulunan olgunun, beyin-omurilik sıvısı incelemesinde albüminositolojik dissosiasyon vardı. Bu bulgularla GBS tanısı konulan hasta, intravenöz immünglobülin tedavisiyle tamamen iyileşti. İlk kez 1976 yılındaki kitlesel H1N1 aşılamasından sonraki pek çok araştırmada ve olgu sunumunda influenza aşısı ile GBS arasında ilişki gösterilmiştir. Çalışmalar influenza aşısı sonrası GBS gelişme riski ile ilgili çelişkili sonuçlar ortaya koysa da her şüpheli olgunun tekrar değerlendirilmesi ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla yayınlanması önemlidir. Anahtar Kelimeler : Guillain-Barré sendromu, aşılama, influenza, çocuk
Copyright © 2016 cshd.org.tr