Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 2
Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentli olan nöroenterik kist: Bir vaka takdimi
Ferda Özlü *2 ,Hüseyin Selim Asker *1 ,Mehmet Satar *3 ,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş *1 ,Kurthan Mert *1 ,Serdar İskit *4 ,Tahsin Erman *5 ,Süreyya Soyupak *6 ,Cansu Abaylı *7
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatri Uzmanı,
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti,
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü,
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Profesörü,
5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Profesörü,Adana, Turkey.
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Profesörü,
7 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Uzmanı, Adana, Turkey.
Nöroenterik kistler seyrek görülen doğuştan lezyonlardır ve embriyolojik olarak notokordun foregut’tan ayrılamama sonucu ortaya çıkar. Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur. Burada hem torasik hem de spinal kanal komponenti olan bir nöroenterik kistli yenidoğan olgusu sunulmuştur. Nöroenterik kistlerin spinal kanal komponenti olabileceği unutulmamalı, doğum öncesi ultrasonografik incelemede arka mediastinal nöroenterik kist düşünülen vakalarda, spinal kanalda kist araştırılmalıdır. Nöroenterik kistin tanı ve tedavisinde radyoloji, cerrahi, patoloji ve neonatoloji disiplinleri birlikte çalışmalıdır. Anahtar Kelimeler : nöroenterik kist, prenatal tanı, yenidoğan
Copyright © 2016 cshd.org.tr