Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Konjenital kistik göz, işitme kaybı ve serebral anomali birlikteliği: Bir vaka takdimi
Hilal Akbaş *1 ,Davut Bozkaya *2 ,Murat Yurdakök *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Konjenital kistik göz, gözün seyrek olarak karşılaşılan oluşum defektlerinden biridir. Bazen intrakranial anomaliler ile birlikte olabilir. Bu vaka sunumunda prenatal olarak anomalisi bulunan ve işitme kaybı olan konjenital kistik göze sahip olan hasta anlatılmaktadır. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, kistik göz, işitme kaybı
Copyright © 2016 cshd.org.tr