Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 14 Makale Bulundu
Serebral palsili hastalarımızın demografik, etiyolojik ve klinik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral palsili hastaların işlevsel kapasitelerine göre görme sorunlarının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Güvercin besleyenlerin pnömonisi olan bir çocukta inhale steroid tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glutarik Asidüri Tip 1: İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prepubertal ve pubertal dönemdeki çocukların ultrasonometrik kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve bunu belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral paralizili çocukların annelerinin kaygı düzeyinin araştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adolesan kız hastada antibiyotik ilişkili toksik epidermal nekrolizis ve intravenöz immünglobülin tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner displazili bebeklerde uzun süreli izlem ve yeniden hastaneye yatış özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Spastik kuadriparetik serebral paralizili çocuklarda kalça problemlerine neden olan değişik faktörlerin incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral palsi’deki ağız-dil-dudak kullanım bozukluğu tedavisinde Innsbruck Sensorimotor Activator and Regulator (ISMAR) kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk annelerde doğum sonrası bağlanma ölçeklerinin güvenilirliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral palsili hastaların klinik bulguları ve kemik mineral metabolizmalarının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital kistik göz, işitme kaybı ve serebral anomali birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Odağı belirsiz ateşli bebek ve süt çocuklarında bakteriyeminin saptanmasında akut faz reaktanlarının rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr