Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 21 Makale Bulundu
Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarı ve vücut ağırlık farkları ile kronik akciğer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklardaki demir eksikliğinin tespitinde serum demiri ve eritrosit çinko protoporfirin/hem oranının yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde serebral fonksiyon monitörizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil hepatik hemanjiyoendotelyoma ile ilişkili Kasabach-Merritt sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil fibröz hamartom Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prilokaine bağlı toksik methemaglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Purpura ayırıcı tanısında akut infantil hemorajik ödem: Üç Vakanın Takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa ilindeki 0-8 yaş çocuklar için boy ve ağırlık referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil spazm şeklinde başlangıç gösteren biotinidaz eksikliği Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa ilindeki 69 çocuk tüberkülozu vakasının klinik, radyolojik ve epidemiyolojik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hayatın ilk yılında demir proflaksisi ve anemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnatçı kusma ve ishal nedeniyle epilepsi yanlış tanısı alan rüzgar çorabı tipi duodenal perde: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yaygın mongol lekelerinin eşlik ettiği GM1 gangliosidosis türü: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanın geçici takipnesinde diürez ve renal sodyum atılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde enteral L-arjinin eklenmesinin morbidite, mortalite ve büyüme üzerindeki etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tayanç-Prasad sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırmızı yansıma testi ile katarakt saptanan bir süt çocuğu olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr