Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 14 Makale Bulundu
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken enteral demir eksikliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Boy ile fizyolojik stres göstergesi "Harris çizgileri" arasındaki ilişkinin sorgulanması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun QT sendromu: nöbeti taklit eden seyrek görülen bir durum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa ilindeki 0-8 yaş çocuklar için boy ve ağırlık referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Spastik kuadriparetik serebral paralizili çocuklarda kalça problemlerine neden olan değişik faktörlerin incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde enteral L-arjinin eklenmesinin morbidite, mortalite ve büyüme üzerindeki etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mikroprematürelerin bakımı: 382 gr doğan bebeğin sağkalımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tayanç-Prasad sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2003-2006 dönemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süreli izlem sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner displazili bebeklerin kısa ve uzun süreli izlemi: on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi ve boy kısalığında tanısal yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Preeklamptik anne bebekleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr