Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 20 Makale Bulundu
Üreterik reimplantasyonda başarı ve morbidite Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal kolestazlı vakaların geç dönemde değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan geç sepsisinde erken tanı ve tedavi kriteri olarak E-selektin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bağ dokusu hastalıklarında maternal antikorlarla gelişen konjenital kalp bloğu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisinde endojen granülosit-koloni stimüle eden faktör (G-CSF) ile nötrofil cevabı ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal mortalite riskinin belirlenmesinde farklı skorlama sistemlerinin karşılaştırılması: çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde CRIB ve SNAP-PE-II Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanı canlandırmak: oksijen mi? oda havası mı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Neonatal Tetanoz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış deneyiminin aile ve prematüre bebek üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 2001-2006 dönemi perinatal mortalite analizi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İzole konjenital tam kalp bloğu olan neonatal lupus sendromlu iki prematüre bebek Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yardımlı üreme tekniklerinin neonatal mortalité ve morbidité üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Maternal D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbet: nasıl önlenebilir? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal sepsise tanısal yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eroin kullanan anne ve neonatal yoksunluk sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal kolestaz: 94 olgunun geriye dönük incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sürrenal hemoraji: seyrek görülen bir tedaviye dirençli hiperbilirübinemi nedeni Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Seyrek görülen hastalıkların ve yenidoğan tarama programının sosyal medyadaki görünürlüğü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr