Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 18 Makale Bulundu
Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin-omurilik sıvısı askorbik asit düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek için yapılabilecekler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Süt çocukluğu döneminde şilöz asit İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prilokaine bağlı toksik methemaglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fonksiyonel besinlerin sağlığımız üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde farklı dozlarda steroid ile intravenöz immünoglobülin tedavilerinin etkinlik ve fiyatlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa yöresinde 9-12 yaş grubu çocuklarda B12 vitamini ve folik asit eksikliği sıklığı ile bağırsak solucanlarıyla ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik immün trombositopenik purpurada anti-CD20monoklonal antikor (rituksimab) tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İmmün trombositopenik purpurada tedavi şekillerinin trombosit hacim parametreleri üzerine etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Protrombin gen mutasyonu olan bir çocukta suçiçeği sonrası derin ven trombozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde serum hyaluronik asit düzeyi; bronkopulmoner displazinin işareti olabilir mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Osteopetrozis ve raşitizm birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İmmünonütrisyondan farmakonütrisyona Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Epileptik ensefalopatiler ve doğuştan metabolizma hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beyin-omurilik sıvısı asiti: ventriküloperitoneal şanta bağlı seyrek görülen bir komplikasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Lösemili çocuklarda tedavi öncesindeki folik asit, vitamin B12 ve 25-hidroksi vitamin D eksiklik ve yüksekliğinin sıklığı ve remisyona giriş ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital şilöz asit: fibrin yapıştırıcı ile tedavi edilen bir olgu sunumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr