Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2020 , Vol 63 , Num 1-4
Bir yenidoğanda hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren karbon monoksit zehirlenmesi
İsmail Ulusoy *1 ,Gözdem Kaykı *2 ,Hasan Tolga Çelik *3 ,Murat Yurdakök *4
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doktor Öğretim Üyesi, Ankara
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Ankara
Karbon monoksit (CO) zehirlenmesi özellikle kış aylarında görülebilmektedir. Yenidoğan döneminde belirti ve bulgulara dayanılarak tanı konulması oldukça güçtür. Bu yazıda aile bireylerinde CO zehirlenmesi tanısı konulan, karboksihemoglobin (COHb) düzeyinin yüksek saptanması nedeniyle hiperbarik oksijen tedavisi verilen bir yenidoğan vakası sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, karbon monoksit zehirlenmesi, hiperbarik oksijen tedavisi
Copyright © 2016 cshd.org.tr