Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 1
Retrospective analysis of congenital heart disease in the Neonatal Intensive Care Unit at Çukurova University during a 5-year period
*Selman Zan1, Hacer Yapıcıoğlu2, Sevcan Erdem3, Ferda Özlü3, Mehmet Satar2, Nazan Özbarlas2, Nejat Narlı2, Osman Küçükosmanoğlu2, Hakan Poyrazoğlu4
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü, 3Pediatri Doçenti, 4Kalp Damar Cerrahisi Profesörü
*İletişim: hyapicioglu@cu.edu.tr
In this study, newborns with congenital heart disease in the Cukurova University Neonatal Intensive Care Unit during 2007-2011 have been retrospectively evaluated. The incidence of congenital heart disease in newborn babies admitted to the NICU in the 5 years studied was 6.6% (217/3287 patients). 133 (61.3%) of the patients were cyanotic; 76 (35.1%) were acyanotic. Phenotypic malformations were diagnosed in 18 patients, and genetic syndromes in 12 patients. Catheterization-based interventions or cardiac surgery (61 catheter angiographies and 70 surgical procedures) were performed on 112 (51.6%) patients at mean 5.8 ± 7.4 days of admission by pediatric cardiologists or surgeons. 67 (30.8%) of patients with cardiac malformations died during the neonatal period. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, doğuştan kalp hastalıkları.
Copyright © 2016 cshd.org.tr