Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 15 Makale Bulundu
Muzafferüddin Kökbörü (1156-1232): Yetimlere sütanneler tayin eden devlet adamı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ahî Çelebi (1431-1524) ve çocuk hekimliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tuhfe-i Mübârizi'de çocuk hekimliği bilgileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacı Bektaş-ı Veli (XIII. yüzyıl) ve embriyogenez Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bizanslılarda pediatri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Emir Çelebi ve ünlü eseri Enmûzecü’t-Tıb’da Tıbbî Deontoloji ile ilgili bir bölüm: Vesâyâ-yı Hükemâ-yı Selef ve Halef Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi ve Mi’yârü’l-Etibbâ adlı eserinde çocuk hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sinoplu hekim Müʾmin bin Muḳbil’in Ẕaḫīre-i Murādiyye adlı eserinde hidrosefali üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye (Kitābu’l-Melikī) adlı ünlü eserinde gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Amidalı Aetius ve çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine bir değerlendirme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sābit b. Ḳurra`nın Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocukların korunması üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î ve ünlü eseri Tedbîrü`l-Mevlûd-I: Kitabın yazılma nedeni ve önsöz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ülkemizde Türkçe Latin harfleriyle yazılmış çocuk hastalıkları kitapları incelemesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tarihsel süreçte toplumsal cinsiyet Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İbn Hubel el-Baġdādī`nin Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr