Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 28 Makale Bulundu
Rizomelik kondrodisplazi punktata: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Epstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik:
Bir vaka takdimi
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut karın tablosunda gelen akut romatizmal ateş vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut paraparezi nedeniyle getirilip akut miyolositer lösemi tanısı alan iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut lenfoblastik lösemide iyi prognoz göstergesi: kemik tutulumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 0-14 yaş arası sağlıklı çocuklarda karaciğer, dalak ve böbrek boyutlarının sonografik olarak değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ekstrahepatik biliyer atrezili bir çocukta hipertrofik osteoartropati Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazia punktataly bir vakada hipospadias Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital lösemi Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda kültür pozitif enterik ateş Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo hemorajik ateşi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateş ile poststreptokoksik akut glomerülonefrit birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ailevî Akdeniz ateşinin demografik, klinik ve genetik özellikleri ile tedaviye yanıtı: 120 vakalık tek merkez deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı primer karaciğer tümörlerinde karaciğer nakli Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kene çıkartılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Altı yaşında astımlı erkek bir hastada aracı tüp maskesine bağlı gelişen lateks alerjisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Aksama ile getirilen bir akut lösemi vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi tedavisinde L-asparaginaz kullanımına bağlı allerjik reaksiyon sıklığı ve allerjik reaksiyonlara yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ailevi Akdeniz ateşi tanısı alan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateşli çocuklarda sınıf I ve II HLA antijenlerinin dağılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Lösemili çocuklarda tedavi öncesindeki folik asit, vitamin B12 ve 25-hidroksi vitamin D eksiklik ve yüksekliğinin sıklığı ve remisyona giriş ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Steroid premedikasyonunun yüksek doz sitozin arabinozid tedavisinden sonra gelişen ilaç ateşi üzerine etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateşte nadir görülen bir durum: Mobitz tip 1 II. derece AV blok Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Odağı belirsiz ateşli bebek ve süt çocuklarında bakteriyeminin saptanmasında akut faz reaktanlarının rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda katarakt ve kalıtsal metabolik hastalıklar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr