Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 32 Makale Bulundu
Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Günümüzde D vitamini yetersizliği ve nütrisyonel rikets* Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliğinin Özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hashimoto hastalığı olan annelerin bebeklerinin incelenmesi: retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kardiyak üfürüm nedeniyle getirilen bir çocukta fetal alkol sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gebelikte parvovirus enfeksiyonları ve fetomaternal etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yardımcı üreme teknolojisi ile doğan bebeklerde Yeni Ballard Skorlaması ile gebelik yaşının belirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yardımlı üreme tekniklerinin neonatal mortalité ve morbidité üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Persistan pulmoner hipertansiyon bulgularıyla ortaya çıkan propiyonik asidemi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hekimbaşı Emir Çelebi'nin Enmûzecü't-Tıbb adlı eserinde gebelik ve doğum üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde kordon kanı vitamin D düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Maternal D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbet: nasıl önlenebilir? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal D vitamini yetersizliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin testis torsiyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adli karar yetkililerinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta izlemindeki rolü: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Postmortem tanı alan fatal adenoviral pnömoni: Bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Juvenil idiyopatik artrit tanılı çocuklarda D vitamini düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin gebelik yaşı ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder BT anjiografi ile aort koarktasyonu tanısı alan iki yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı: Tanı ve tedavide güncel bilgiler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda perinatal asfiksiye bağlı hipo-/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazi punktata: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda ağrı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Preeklamptik anne bebekleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Madde bağımlısı adolesan anne ve bebeği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î ve ünlü eseri Tedbîrü`l-Mevlûd-I: Kitabın yazılma nedeni ve önsöz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr