Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 18 Makale Bulundu
Protrombin gen mutasyonu olan bir çocukta suçiçeği sonrası derin ven trombozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Persistan pulmoner hipertansiyon bulgularıyla ortaya çıkan propiyonik asidemi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde kordon kanı vitamin D düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal D vitamini yetersizliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin testis torsiyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adli karar yetkililerinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta izlemindeki rolü: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Postmortem tanı alan fatal adenoviral pnömoni: Bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder BT anjiografi ile aort koarktasyonu tanısı alan iki yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı: Tanı ve tedavide güncel bilgiler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda perinatal asfiksiye bağlı hipo-/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazi punktata: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebekte bilateral renal ven trombozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda ağrı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Preeklamptik anne bebekleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr