Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 54 Makale Bulundu
Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin-omurilik sıvısı askorbik asit düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topuk kanı alınma sonrası bebeklerin ağlama sürelerine etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun etkili somatostatin analoğu octreotide ile tedavi edilen konjenital hiperinsülinizm: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroid uygulamalarının fetal ve neonatal etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarı ve vücut ağırlık farkları ile kronik akciğer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde serebral fonksiyon monitörizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sarılıklarında fototerapi sonrası "Rebound" Hiperbilirübinemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda psödomonas glossitinin tedavisinde topikal granülosit-makrofaj-koloni stimülan faktör kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fetal ve neonatal proenflamatuar sitokin yanıtı - perinatal beyin ve akciğer zedelenmesi ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisinde iki farklı doğal surfaktan prepatının klinik etkinliklerinin karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hashimoto hastalığı olan annelerin bebeklerinin incelenmesi: retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken amnion rüptür sekansı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan işitme taraması: başlangıçtan günümüze Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda ağır kalp yetmezliğine neden olan Galen ven anevrizmasının transumbilikal yolla embolizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Doğum şeklinin postnatal kardiyak adaptasyon üzerine etkisi var mıdır? Aralıklı ekokardiyografik inceleme sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda anti-E antikorlarına bağlı olarak gelişen hemolitik hastalık Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kandida menenjiti Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan servislerinde konjenital kalp hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner Displazi: Tanımı, Patogenezi, Epidemiyolojisi ve Patolojisinde Yeni Görüşler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde serebral fonksiyon monitörü kullanımı: ülkemizde ilk deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanı canlandırmak: oksijen mi? oda havası mı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda bakteriyel menenjit ve antibiyotik duyarlılığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunun ve yenidoğanın geçici takipnesinin kalıtsal yönü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroidlerin neonatal mortalite ve morbidite üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda seyrek görülen bir hipotoni nedeni olan miyotübüler miyopati: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanın geçici takipnesinde diürez ve renal sodyum atılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda torba ve suprapubik aspirasyon yöntemi ile alınan idrar kültürü sonuçlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde septik artrit ve osteomiyelit: deneyimlerimiz ve güncel bilgilerin gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder ‘Hood’ ile oksijen verilerek tedavi edilen belirgin pnömotorakslı bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım üniteleri işitme taraması için uygun mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anti-E ve Rh uygunsuzluğu birlikteliği: İmmünizasyondan hangisi sorumlu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde septik artritin seyrek görülen bir nedeni; Klebsiella pneumonia: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyabetik anne bebeğinde Goldenhar sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentli olan nöroenterik kist: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Seyrek görülen bir karın ön duvarı defekti: Kloakal ekstrofi, omfalosel, anal atrezi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal kolestaz: 94 olgunun geriye dönük incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Down sendromu ve izole konjenital plevral effüzyon birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kell subgrup uyuşmazlığına bağlı immün hidrops fetalis: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital kistik göz, işitme kaybı ve serebral anomali birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gastroşizis: kardeş öyküsü olan bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda topiramat kullanımı sonrası nekrotizan enterokolit: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î ve ünlü eseri Tedbîrü`l-Mevlûd-I: Kitabın yazılma nedeni ve önsöz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren karbon monoksit zehirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Biotinidaz eksikliği taraması: COVID-19 pandemisinin tek merkeze hasta başvurularına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kardiyak cerrahi olan hastaların 3-4 yaştaki nörogelişimsel değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder COVID-19 pandemisinin hiperfenilalaninemi taraması başvurularına etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr