Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 16 Makale Bulundu
Epstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik:
Bir vaka takdimi
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 0-14 yaş arası sağlıklı çocuklarda karaciğer, dalak ve böbrek boyutlarının sonografik olarak değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adams-Oliver sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ekstrahepatik biliyer atrezili bir çocukta hipertrofik osteoartropati Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Doğum şeklinin postnatal kardiyak adaptasyon üzerine etkisi var mıdır? Aralıklı ekokardiyografik inceleme sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Parapnömonik efüzyonlu çocuklarda ultrasonografik evrelendirme ve tedavi yöntemleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanı canlandırmak: oksijen mi? oda havası mı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut böbrek yetmezlikli ve dehidratasyonlu yenidoğanların geçici renal medüller hiperekojenitesi: ultrasonografi izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı primer karaciğer tümörlerinde karaciğer nakli Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin viral enfeksiyon bulunan prematüre bebeklerde kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen yenidoğanlara periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter komplikasyonlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prenatal konjenital kistik adenomatoid malformasyon tanısı alan bebeklerin postnatal izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital akciğer malformasyonu olan hastaların klinik değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ultrasonografi ve Tc-99m DMSA sintigrafisinin vezikoüreteral reflüyü öngörmedeki yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr