Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 17 Makale Bulundu
Akut karın tablosunda gelen akut romatizmal ateş vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Purpura ayırıcı tanısında akut infantil hemorajik ödem: Üç Vakanın Takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda kültür pozitif enterik ateş Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı ve BCG reaktivasyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo hemorajik ateşi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateş ile poststreptokoksik akut glomerülonefrit birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ailevî Akdeniz ateşinin demografik, klinik ve genetik özellikleri ile tedaviye yanıtı: 120 vakalık tek merkez deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığında nötropeni: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kene çıkartılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ailevi Akdeniz ateşi tanısı alan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateşli çocuklarda sınıf I ve II HLA antijenlerinin dağılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı şok sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Steroid premedikasyonunun yüksek doz sitozin arabinozid tedavisinden sonra gelişen ilaç ateşi üzerine etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateşte nadir görülen bir durum: Mobitz tip 1 II. derece AV blok Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Odağı belirsiz ateşli bebek ve süt çocuklarında bakteriyeminin saptanmasında akut faz reaktanlarının rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr