Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 73 Makale Bulundu
Tromboz ve kanama riski birlikteliği olan ağır tip hemofili A ve ALCAPA sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında Melkersson-Rosenthal sendromu ve steroid tedavisi: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarı ve vücut ağırlık farkları ile kronik akciğer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Poland sendromu ve izole dekstrokardi birlikteliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder SARS: Şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı myelodisplastik sendromunda tanı konma zorluğu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İlerleyici sistemik skleroz, polimiyozit ve sistemik lupus eritematosus'un oluşturduğu "overlap sendromu": Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı Guillain-Barré sendromunda prognoza etkili klinik ve elektrofizyolojik bulgular Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil hepatik hemanjiyoendotelyoma ile ilişkili Kasabach-Merritt sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adams-Oliver sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fryns sendromu: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bağ dokusu hastalıklarında maternal antikorlarla gelişen konjenital kalp bloğu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisinde iki farklı doğal surfaktan prepatının klinik etkinliklerinin karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 1229 Yarık dudak ve damak hastasında görülen ek malformasyon ve sendromlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Femoral hipoplazi ve değişik yüz görünümü sendromu:Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut respiratuar distres sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Miller-Fisher sendromu İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sistemik başlangıçlı juvenil kronik artritli bir hastada kan transfüzyonu sonrası gelişen makrofaj aktivasyon sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun QT sendromu: nöbeti taklit eden seyrek görülen bir durum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken amnion rüptür sekansı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda ağır kalp yetmezliğine neden olan Galen ven anevrizmasının transumbilikal yolla embolizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hemofili A olan hastada refleks sempatik distrofi sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında metabolik sendrom Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 22q11 Delesyonu Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mezangioproliferatif glomerülonefrit ile birlikte olan bir Isaacs sendromu vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Atipik Hemolitik Üremik Sendrom: Patogenez ve Tedavi ile İlgili Son Gelişmeler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında huzursuz bacak sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Turner sendromu ve çölyak hastalığı birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kortikal gelişimsel malformasyonlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kardiyak üfürüm nedeniyle getirilen bir çocukta fetal alkol sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda posthepatik portal hipertansiyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tekrarlayan ağır Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış deneyiminin aile ve prematüre bebek üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder ECHO virus 24 ile ilişkili Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Meningomiyolesel ve Arnold-Chiari malformasyonu:45 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Reseptör Gs alfa altyapısını kodlayan gende aktive edici somatik mutasyonunun yol açtığı hastalıklar: İki vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dubin-Johnson ve Rotor sendromları: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toksik epidermal nekrolizis ve Steven-Johnson sendromunda intravenöz immünglobülin kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İzole konjenital tam kalp bloğu olan neonatal lupus sendromlu iki prematüre bebek Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında metabolik sendrom risk faktörleri ile besin öğleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromuna farklı bir bakış: yardımcı üreme teknikleri, prematürelik ve dil küçültme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mekonyum aspirasyon sendromu sıklığı ve prognostik faktörler: tek merkez deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Farklı klinik prezentasyonlarla Scimitar sendromu: Dört vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstismara bağlı kafa travması: Bilimsel yayınlarda yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mikrodelesyon sendromları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Postmortem tanı alan fatal adenoviral pnömoni: Bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fraser sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prenatal konjenital kistik adenomatoid malformasyon tanısı alan bebeklerin postnatal izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Chediak-Higashi sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İktiyozisli bir bebekte topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sjögren-Larsson sendromu: Yeni bir mutasyon ve Türk vakaların gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Klinik ve genetik bulguları ile Triple A sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde seyrek görülen gluteal sendromla bulgu veren akut iliak osteomyelit Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eroin kullanan anne ve neonatal yoksunluk sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rett sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfluenza aşısı sonrası Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyabetik anne bebeğinde Goldenhar sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Midaortik sendrom Turner sendromunda sistemik hipertan-siyonun nedenlerinden biri olabilir Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sürpriz menarş: Down sendromu ve bilateral konjenital amazia birlikteliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital akciğer malformasyonu olan hastaların klinik değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 3M sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Makrofaj aktivasyon sendromu ile ortaya çıkan bir sistemik jüvenil idiopatik artrit olgusu: Erken tanının önemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Down sendromu ve izole konjenital plevral effüzyon birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Down sendromunda ortalama anne yaşı ve doğuştan kalp hastalıklarının sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromunun farklı moleküler tiplerinde doğum ağırlıklarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Cockayne sendromu tanısı konan bir hastada klasik ve prenatal tiplerin örtüşen kliniği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Polikistik over sendromlu ergenlerin klinik ve biokimyasal özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akalvarya birlikteliği ile giden Patau sendromu (Trizomi 13): Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr