Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 3-4
Çocuk hekimlerinin human papilloma virus aşıları hakkındaki bilgi ve eğilimleri.

Malatya il merkezi okul çağı çocuklarda işitme taramaları.

Gastroşizis: kardeş öyküsü olan bir vaka takdimi.

Sürrenal hemoraji: seyrek görülen bir tedaviye dirençli hiperbilirübinemi nedeni.

Konjenital şilöz asit: fibrin yapıştırıcı ile tedavi edilen bir olgu sunumu.

Editör ve eleştirmen gözü ile yayın değerlendirmesi.

Sābit b. Ḳurra`nın Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocukların korunması üzerine.

Copyright © 2016 cshd.org.tr