Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 4
Neonatal kolestaz: 94 olgunun geriye dönük incelenmesi.

Kardiyak kateterizasyon işlemine hazırlanmanın 8-14 yaş grubu çocuk ve ergenlerin kaygı düzeylerine etkisi.

Makrofaj aktivasyon sendromu ile ortaya çıkan bir sistemik jüvenil idiopatik artrit olgusu: Erken tanının önemi.

Down sendromu ve izole konjenital plevral effüzyon birlikteliği: Bir vaka takdimi.

Biliyer atrezi.

Copyright © 2016 cshd.org.tr