Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Mukopolisakkaridozlu hastalarda foramen magnum düzeyinde kritik kord basısı.

Ergenlerde zayıflığın yaşam kalitesi üzerine olan etkisi.

Anne psikopatolojisi ve aile işlevselliğinin ergenlerin intihar niyeti ve davranışı üzerine etkisi.

Kell subgrup uyuşmazlığına bağlı immün hidrops fetalis: İki vaka takdimi.

Konjenital kistik göz, işitme kaybı ve serebral anomali birlikteliği: Bir vaka takdimi.

Amidalı Aetius ve çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine bir değerlendirme.

Copyright © 2016 cshd.org.tr