Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 1
Konjenital akciğer malformasyonu olan hastaların klinik değerlendirmesi.

Steroid premedikasyonunun yüksek doz sitozin arabinozid tedavisinden sonra gelişen ilaç ateşi üzerine etkisi.

Akut romatizmal ateşte nadir görülen bir durum: Mobitz tip 1 II. derece AV blok.

Umbilikal kateterizasyonu ilişkili seyrek görülen bir komplikasyon.

Keçi sütü: Bebek beslenmesinde ilk tercih mi olmalı?.

Copyright © 2016 cshd.org.tr